Statut

Zákazníci Holistic Spa jsou povinni se seznámit s předpisy pro poskytování služeb a dodržovat je, stejně jako dodržovat doporučení zaměstnanců při pobytu v centru.

 

Využití naší nabídky znamená přijmout předpisy, aniž byste je museli podepsat.

 

 1. Přesný začátek návštěv
  • salon má pracovní plán dle harmonogramu, dostavte se prosím alespoň 5 minut před plánovaným začátkem procedury, abyste se mohli řádně připravit (např. vyplnit kartu, použít šatnu a WC).
  •  ve výjimečných situacích je přijatelné zpoždění klienta na ošetření bez následků jeho zkrácení do 15 minut. Prodleva delší než 15 minut má za následek zkrácení ošetření o dobu zpoždění, přičemž náklady jsou stále 100 % z ceny ošetření.
  • pokud se opozdíte, informujte nás prosím neprodleně telefonicky.
  • Při zpoždění větším než 20 minut musí klient počítat s odmítnutím provedení zákroku.
 2. Návštěvy
  • V případě odstoupení z návštěvy je potřeba informovat náš personál nejpozději 24 hodin předem. Je to dáno tím, že uvolněný termín můžeme nabídnout klientům, kteří mají o služby zájem a s předstihem mohou zrušený termín využít.
  • Schůzku lze zrušit osobně nebo telefonicky. V případě, že se s námi klient nespojí, nepovažujeme tuto situaci jako zrušení rezervace.
  • Klient, který 2x nezruší návštěvu včas, musí počítat s nutností uhradit 50 % hodnoty z částky neprovedené procedury, pokud si chce domluvit jiný termín.
  • Pokud zákazník nezruší návštěvu 2x, Holistic Spa si vyhrazuje právo zrušit další rezervované termíny po předchozím upozornění zákazníka telefonicky nebo SMS.
  • V případě návštěv hrazených poukazy je nezrušení rezervace 24 hodin před termínem považováno za využití poukazu.
  • Salon si vyhrazuje právo účtovat zálohu ve výši 40 % z hodnoty služby, která propadá, pokud se klient nedostaví na návštěvu nebo ji zruší méně než 24 hodin před plánovaným termínem.
  • Holistic Spa si vyhrazuje právo zrušit ošetření bez záruky změny termínu rezervace.
  • Pokud se změna termínu ze strany Holistic Spa týká poukazu, prodlužuje se platnost o počet dní mezi novým termínem a zrušeným termínem.
  • V záležitostech spojených s návštěvami a ošetřeními se obracejte na číslo Holistic Spa, personál neposkytuje soukromé kontakty našich zaměstnanců.

 3. Odpowiedzialność salonu i odpowiedzialność klienta
  • Salon nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione w salonie bez opieki. 
  • Za uszkodzenia lub zniszczenia dokonane przez dzieci lub młodzież odpowiedzialność ponoszą rodzice lub ich prawni opiekunowie. 
  • Klient ponosi odpowiedzialność finansową za uszkodzenie lub zniszczenie wyposażenia Holistic Spa.
  • Salon nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez klientów.

 4. Bony podarunkowe / karnety
  • Bony/karnety dostępne w Holistic Spa są wydawane na określony czas i są bonami imiennymi.
  • Osoba obdarowana zobowiązana jest do rezerwacji terminu z wyprzedzeniem i poinformowania recepcji że realizowany będzie bon.
  • Niewykorzystany bon zostaje anulowany po upływie daty ważności bez możliwości jego przywrócenia.
  • W razie braku anulowania rezerwacji na 24h przed terminem, bon/karnet uznaje się za zrealizowany.
  • Dopuszcza się możliwość przedłużenia bonu w cenie 50 zł na okres 3 miesięcy.
  • Bon/karnet nie może być zwrócony ani wymieniony na gotówkę.
  • Nie istnieje możliwość wydawania reszty z bonów które opiewają na kwotę wyższą niż wartość wykorzystanych usług.
  • Istnieje możliwość dopłaty do bonu w przypadku gdy wartość usług opiewa na kwotę wyższą niż jego wartość.
  • Integralną częścią bonów/karnetów jest niniejszy regulamin.

 5. Reklamacje
  • Reklamacje do zabiegu powinny być zgłaszane niezwłocznie po wystąpieniu niepożądanych objawów, jednak nie później niż na 3 dzień od wizyty.

 6. Zabiegi
  • Klienci przed rozpoczęciem zabiegu mają obowiązek powiadomienia pracownika o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do wykonania zabiegu (w szczególności zobowiązani są do poinformowania o: chorobach serca, rozruszniku, nowotworach, stanach zapalnych, przebytej żółtaczce, ciąży, okresie połogowym, posiadanych protezach itp.).
  • Klient ma obowiązek poinformować pracownika salonu o jakichkolwiek zmianach które mogą stanowić przeciwwskazania do zabiegu, a które wystąpiły od ostatniej wizyty. Brak informacji ze strony klienta o takim fakcie jest potwierdzeniem że żadne przeciwwskazania nie wystąpiły.
  • Klient jest zobowiązany poinformować pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia, jeśli takie nastąpi, podczas wykonywania zabiegu.
  • Osoby niepełnoletnie w wieku od 13 do 18 lat mogą korzystać z oferty salonu wyłącznie za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów, którzy biorą za nie pełną odpowiedzialność, podpisując stosowne oświadczenie.

 7. Poufność informacji
  • Holistic Spa działa zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informujemy że państwa dane osobowe nie będą przekazywane osobom lub instytucjom trzecim.
  • Danych używamy wyłącznie do kontaktu z Państwem i gwarantujemy ich nienadużywania.